LVD Testi ve SASo Belgesi

LVD Testi ve SASo Belgesi

LVD TESTİ

LVD (Alçak Gerilim Yönetmeliği); belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizat ile ilgili yönetmeliktir. Bu yönetmeliğin amacı; yönetmelik kapsamına giren elektrikli teçhizatın bu yönetmelikte yer alan emniyet gerekleri ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini sağladıktan sonra piyasaya arzı için gerekli olan emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Türkak tarafından TS EN ISO 17025 kapsamında akredite olan LVD testi laboratuvarımızda cihazlara, yönetmelik koşullarını sağlaması için ürüne ait standartlara uygun olarak testler gerçekleştirilmektedir. CE işareti için yapılması gerekli olan bu testlerin ana amacı; cihazların insanlar, hayvanlar ve çevre üzerinde oluşturabilecekleri mekaniksel ve elektriksel tehlikelere karşı yeterli güvenlik koşullarını sağladığını gözlemlemektir.

EMC Testi ve SASO Belgesi

EMC Testi ve SASO Belgesi

EMC TESTİ

Elektrikle çalışan cihazların ve bağlantıların bulundukları ortamda diğer cihazlarla etkileşim içerisindedir. Örneğin televizyon ve radyonun yakınındaki bulaşık makinesinin yada cep telefonuna yapacağı etkileşim. EMC standartları ve direktifleri ile bu etkileşimleri denetlemenizi sağlamaktadır. Başka bir örnek anlatmak gerekirse son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle otomobillerde birçok aksam elektronik olarak çalışmakta, oluşabilecek parazitler sayesinde yanlış çalışabilir. Bu sebepten sistemin kusursuz çalışması açısından EMC TESTlerini uygulanması gerekmektedir.

SASO Belgesi için LVD Testi ve EMC Testi zorunludur.

Uluslararası olarak, EMC standartları iki şekilde geliştirilmiştir. Birincisi, elektronik bir cihazdan doğabilecek elektromanyetik yayılımı düzenler, ikinci olarak da bu elektronik cihazın elektromanyetik etkileşime bağışıklığını garanti altına alarak kusursuz çalışması sağlar.

 

EMC Testi & LVD Testi ve SASO Belgesi ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen Belgelendirme Departmanımızla iletişime geçiniz.
0212 555 00 07 – nurgul@sosyalsirket.com.tr