LVD TESTİ LVD (Alçak Gerilim Yönetmeliği); belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizat ile ilgili yönetmeliktir. Bu yönetmeliğin amacı; yönetmelik kapsamına giren elektrikli teçhizatın bu yönetmelikte yer alan emniyet gerekleri ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini sağladıktan sonra piyasaya arzı için gerekli olan emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Türkak.. devamı →

LVD Testi Nedir? Avrupa Birliği Direktifleri gereği ürünlerinizi Avrupa pazarına satabilmeniz için CE uygunluk etiketinin mevcut olması zorunludur. CE belgesini alabilmeniz için ürünün özelliklerine göre deney ve testler yapılması gerekmektedir. SASO Belgesi alabilmek için 2016 yılından itibaren LVD Testi ve EMC Testi zorunlu tutulmaktadır. 2006/95/AT- 2006/95/EC Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) gereği 50 – 1000 V.. devamı →